انواع بانک اطلاعاتی

هرمجموعه کاری با استفاده از سامانه پیام کوتاه به چهار دسته از مخاطبین می تواند اطلاع رسانی نماید. این چهار دسته عبارتند از :
1-    بانک اختصاصی
2-    بانک اصناف و مدیران
3-    بانک منطقه بندی شده شهری
4-    بانک کشوری

بانک اختصاصی

این بانک در واقع شماره موبایل های مخاطبین و مشتریان مستقیم هر مجموعه است که باید تلاشی جدی در تهیه و تقویت این بانک توسط مجموعه انجام شود. بدین ترتیب که شماره تمام مراجعین ، افراد پرنفوذ و اطرافیانی که می توانند مخاطب قرار گیرند جمع آوری و به طور روزانه ثبت گردد. اطلاع رسانی موثر و مستمر به این بانک در مناسبت ها و موقعیت های متعدد به ایجاد ارتباط خوب و مستحکم با مخاطبین و مشتریان منجر می شود.برای ثبت مخاطبین اختصاصی در پنل باید فیلم آموزشی سوم را مشاهده و به راحتی برای آنان ارسال پیام داشته باشید.

بانک اصناف و مدیران

این بانک شامل اطلاعات صاحبان مشاغل و مدیران شرکت ها و کارخانجات گوناگون است که متناسب با نیاز برخی مجموعه ها کارآیی بسیار خوبی دارد. این بانک در اکثر مواقع راه میانبر بسیار خوبی است .برای استفاده از این بانک باید فیلم آموزشی چهارم را مشاهده و از طریق ارسال هدفمند اغدام نمایید.

بانک منطقه بندی شده شهری

این بانک شامل شماره موبایل همراه اول دائمی و ایرانسل شهروندان بر اساس منطقه سکونت مالکین است که به اعتقاد صاحب نظران می تواند بهترین ، سریعترین و کم هزینه ترین روش تبلیغات منطقه ای باشد.برای استفاده از این بانک باید فیلم آموزشی چهارم را مشاهده و از طریق ارسال هدفمند اغدام نمایید.

بانک کشوری

این بانک هم یکی از بانک های اختصاصی و منحصر به فرد شرکت می باشد که امکان ارسال کشوری را بر اساس پیش شماره ، کد پستی ، تفکیک جنسیت و سن را در اختار مشتریان می گزارد. جهت استفاده از این بانک باید از ارسال کشوری و بانک 5000 با هماهنگی شرکت استفاده نمایید.

در پایان

لذا  كليه مراکز تجاري ، فرهنگی و خدماتی می توانند جهت معرفی مشخصات ، خدمات و توانمندی های خود در مناطق خاصی از شهر و یا کشور ، توسط  ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه با مخاطبین خود به راحتی و در کمترین زمان ممکن ارتباط برقرار نموده و با کاهش هزینه های تبلیغاتی و ارتباطی ، در جهت  توسعه و فراگیر نمودن فعالیت خود گام بردارند.