نماینده فروش ما باشید

شرکت پیشگامان دانا با هدف افزایش بهره وری از آذر ماه 1396 اقدام به راه اندازی شیوه نوین بازاریابی نموده است. در این روش شما به راحتی و با تکمیل فرم ثبت نام می توانید تبدیل به نماینده فروش شرکت شوید و از مزایای طلایی آن استفاده کنید. به هر نماینده فروش یک کد نمایندگی تخصیص داده می شود. نماینده فروش این کد را در اختیار کسانی که قصد خرید آنلاین سامانه پیامک پیشگامان دارند، قرار می دهد. به این ترتیب خریدار از 25 درصد تخفیف در خرید سامانه برخوردار شده و در لیست مشتریان معرفی شده توسط نماینده فروش قرار می گیرد. به ازای هر خرید 25 درصد قیمت سامانه نیز به حساب بانکی نماینده فروش واریز می گردد.

مهمترین ویژگی این طرح برای نماینده فروش مشارکت در سود شارژ پیامک اعضای خود می باشد.

هریک از کسانی که نماینده فروش واسطه خرید آن ها بوده است، سامانه خود را جهت ارسال پیامک شارژ نماید، پنج درصد از مبلغ شارژ در حساب الکترونیک نماینده واریز و در پایان هر فصل به حساب بانکی وی واریز می شود. بدین ترتیب نماینده فروش با افزودن هر مشتری در سود حاصل از شارژ پیامک وی، به طور مستمر سهیم خواهد بود.

قوانین پرداخت سهم نماینده فروش:

1- قرارداد واگذاری سامانه پیامک به مدت یک سال است و پرداخت پنج در صد از شارژ مشتری به نماینده فروش، فقط تا پایان قرارداد صورت می پذیرد.

2- پرداخت سود نماینده فقط به ازای شارژهای زیر بیست میلیون ریال انجام می شود. (در شارژهای بالا به علت کاهش سود شرکت، امکان پرداخت سود نماینده وجود ندارد.)

3- حداقل مبلغ قابل پرداخت به نماینده فروش به ازای شارژ مشتریان مربوطه، که در پایان هر فصل انجام می شود یک میلیون ریال می باشد.


نحوه ثبت نام آنلاین: جهت خرید آنلاین سامانه پیامک لطفا لینک زیر را ذر اختیار مشتری قرار دهید.


جهت ثبت نام به عنوان نماینده فروش فرم زیر را تکمیل نمایید

اطلاعات نماینده فروش

 

اعتبارسنجی