* اگر با یک قدرت بی منتها انس بگیریم و به او تکیه داشته باشیم، چنانچه تمام دنیا تکان بخورد آرامشمان را از دست نمی دهیم *

mostatil

آگهی

**********************************************************************

پیامک های انگیزشی و انرژی بخش - پائیز 1394

**********************************************************************

**********************************************************************

آغاز اولين هفته پائيزي، پر از خش خش آرزوهاي قشنگ، با نشاط و روحيه اي تازه و دلي صاف شنبه را آغاز كنيم

=====================================================

سلام من به آن پرنده سپيد و شادمان كه در سپيده با نسيم ترانه ساز مي شود...

صبح زيبايتان بخير

=====================================================

هركه خدا را، آنگونه كه سزاوار اوست بندگي كند، خداوند بيش از آرزوها و لياقتش به او عطا مي كند

=====================================================

آرامش در طوفان، سلاح عاقلان است

شنبه را آغاز مي كنيم

هفته اي همراه باسلامتي و سر زندگي در پناه خداوند قادر

=====================================================

تمام امور از جانب خداست و درک حكمت همه امور از فهم ما خارج است، آنچه مهم است اعتماد به خداست

=====================================================

به خودمان قول دهيم، آنقدر قوي باشيم كه هيچ چيز نتواند آرامشمان را برهم زن

=====================================================

مهرباني را از باران بياموزيم كه در ترنمش، علف هرز و گل سرخ يكي است

=====================================================

روز را با اميد و نشاط و خنده برلب آغاز كنيم تا زندگي با روي خوش در دستانمان شكوفا شود

=====================================================

مسائل زندگي مثل حل جدول است، ابتدا سراغ كوچكترها برويد، بزرگترها خود به خود حل مي شوند

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي