** برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکنیم. عمر ما کوتاه نیست. کوتاهی از ماست در زیبا زندگی کردن **

mostatil

آگهی

**********************************************************************

پیامک های انگیزشی،انرژی بخش-زمستان1394

**********************************************************************

**********************************************************************

باز آغاز هفته اي نو، و اين بار آخرين هفته سال است...، زمين دوباره زنده مي شود، درختان شكوفه ميدهند... و اين قدرت خداست

=====================================================

زمستان به انتها نزديك است، بيائيد دل ها را هر چه سریعتر بهاري كنيم

=====================================================

باران رحمت بي حسابش همه جا رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده

شروع روزی دیگر با اميد به رحمت خدا

=====================================================

محرك اصلي انسان يافتن معنايي براي زندگي است

=====================================================

موفقيت به سراغ كساني مي آيد كه آنقدر در تلاشند كه وقت نمي كنند دنبال آن بگردند

=====================================================

يك روش ساده براي موفقت در كسب و كار اين است كه افكار و ايده هايتان را روي كاغذ بنویسید

=====================================================

زندگي لحظه لحظه اش زيباست و سرشار از اميد و آرزو

اين لطف الهي را با اعمالي نيكو قدرداني كنيم

=====================================================

بيشترين نگراني هاي ما مربوط به مسائلي است كه هرگز اتفاق نمي افتد، آرامش را به خود هديه كنيم

=====================================================

ذهن انسان مانند آهن رباست؛ به هرچه بیانديشد، آن را به سمت خود مي كشد

=====================================================

امروز لبخندمان را به كسي هديه دهيم که ممكن است لبخند ما تنها درخشش نوري باشد كه او در طول روز مي بيند

=====================================================

کلید آرامش دست خود انسان است

کسانی که آن را در جایی دیگر دنبال می کنند، هرگز آن را نخواهند یافت

=====================================================

اگر بندگي را درست بفهمی، پر از آرامش است و اگر ندانسته قضاوت کنی، غيرقابل تحمل

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي