بعضی مردم به گونه ای زندگی می کنند که فقط درحیاتشان محبوب هستند. بایدبه گونه ای زیست که پس ازمرگ نیزمحبوب دلها بود

mostatil

آگهی

**********************************************************************

پیامک های انگیزشی و انرژی بخش - پائیز 1395

**********************************************************************

**********************************************************************

هر آنچه در مسير من قرار داده مي شود، برايم پيامي دارد.

من تلاش مي كنم كه معناي اتفاقات زندگيم را كشف كنم تا بتوانم از آنها عبور كرده و رشد كنم

=====================================================

هر آنچه امروز از سر می‌گذرانید، آموزشی برای فرداست.

شما به امروز نیاز دارید تا به فردا برسید.

=====================================================

خواستن توانستن است" ما هرگز اسیر الگوهای رفتاری خود نیستیم.

پس باید سعی کنیم همیشه راجع به خود و وضعیت خود، به طور مثبت فکر کنیم

=====================================================

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت:
:lگام نخست اینکه برای مسائل جزئی خود را ناراحت نکنید.
گام دوم اینکه بدانید همه مسائل جزئی هستند.

=====================================================

امیرالمومنین(عليه السلام):
عشق زیاد به هر چيز، چشم عاشق
را كور و دلش را بيمار گرداند

=====================================================

پشت سر دیگری صحبت نکنیم!
بهترین کار، رو راستی است

=====================================================

آنچه ویرانمان می‌کند، روزگار نیست!
"حوصله کوچک"، برای "آرزوهای بزرگ" ماست.

=====================================================

هر چیزی که به قیمت از دست دادن آرامش زندگی مشترکتان تمام شود،
:زیادی گران است!!!
رهایش کنید...

=====================================================

دو چیز هست که تو رو تعریف میکنه:
صبر تو وقتی که هیچ چیزی نداری و
طرز برخوردت وقتی که همه چیز داری

=====================================================

گذشته‌هایت را ببخش...

زیرا آنها همچون کفش‌های کودکی‌ات، نه تنها برایت کوچکند،

بلکه تو را از گام برداشتن‌های بلند باز می دارند

=====================================================

شما نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید، اگر چیزهای کوچک حواس شما را پرت کنند.

=====================================================

مردم تصور میکنند باید اوضاع خوب باشد، تا خوشحال و خندان باشند!
در حالیکه در واقع اگر خوشحال و
خندان باشید، اوضاع خوب میشود

=====================================================

زمانی که در حال انجام دادن کارهای کوچک هستید، به اهداف بزرگ فکر کنید.

آن وقت، تمام کارهای کوچک تان، پله های اهداف بزرگ می شوند

=====================================================

ظرف آبی که روی اجاق می جوشد،
اگر جابجا کنی از جوش می افتد
و آرام آرام سرد می شود؛
وقتی خودت هم جوش می آوری جابجا شو! و هر کجا هستی، آنجا نمان!

=====================================================

از خطای دیگران چشم پوشی کنیم.همچنان که ما نیز چنین انتظاری داریم!

=====================================================

درس های زندگی آنقدر تکرار

می شوند تا آنها را یاد بگیری

=====================================================

عصبانی شدن و از کوره در رفتن،

مثل اینه که یه ذغال داغ رو بگیری

توی دستت تا بزنیش به یکی دیگه!!

توی این حالت کسی که میسوزه خودتی!!

=====================================================

با رازداری؛ محافظ آبروی به امانت گذاشته دیگران باشیم

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي