*عجیبترین مردم کسانی هستند که برای حرف و قول خود ارزشی قائل نیستند وانتظار دارند محبوبیتشان روزبه روز بیشترشود*

mostatil

آگهی

پیامک سالروز فتح خرمشهر

**********************************************************************

**********************************************************************

ای شهر همیشه سبز و خرم

از خاطره ها نمی شوی گم

=====================================================

شهری که درآمد و شد کهکشانی از ستاره های خون آلود

=====================================================

پیروزی را معنا کرد و استقامت را تفسیر، هنوز هم میل بودن دارد خرمشهر..!

=====================================================

سوم خرداد یادآور دلاورمردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد

=====================================================

خانه ام روزی در این جا بود و نیست

آن طرف همسایه ما بود و نیست

=====================================================

آه خونین شهر من، ای شهر من

دشمنت کی می رهد از قهر من

=====================================================

بر عشق، دوام می دهد خون شهید

از فَـتح پیام می دهد خون شهید

بَرخیز که با زبان گویای سکوت

پیغام قیام می دهد خون شهید

فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثـار و پیروزی  مبارک باد

=====================================================

به شهر آتش و خون و حماسه، خرمشهر

به پای صبر زراهی دراز آمده ایم..!

=====================================================

سوم خرداد یادآور دلاور مردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد

=====================================================

سوم خرداد، یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان

استقامت و پایداری ملت ایران

شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام

و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان خمینی کبیر است

که فرمود: “خرمشهر را خدا آزاد کرد”

=====================================================

ای چشم هایت تا ابد بیدار، خرمشهر

وی کوه عزمت همچنان استوار، خرمشهر

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي