** با دیگران به گونه ای رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند. این گونه می توانی شخصیت خود را حفظ کنی **

mostatil

آگهی

 

**********************************************************************

روز وقف

**********************************************************************

**********************************************************************

پیامبر اکرم(ص): بهشت متعلق به توبه کاران و رحمت متعلق به وقف گزاران است.

=====================================================

وقف تجلی ایثار ونوع دوستی است

=====================================================

وقف، هدیه ای بی منت برای خلق و رحمتی بی پایان برای واقف است.

=====================================================

وقف، از خود گذشتن برای به خدا رسیدن است.

=====================================================

وقف از دل بخشیدن و نتیجه را از صفای روح دیدن است.

=====================================================

وقف نشانه گذشت از خویشتن وپیوند باخداست.

=====================================================

وقف جوشش جویبار جوانمردی و سخاوت از چشمه سارنورانی وجلا گرفته جان مؤمنی است که ازنور کرامت خداوند جلیل جریان می یابد.

=====================================================

وقف توقف مال در ایستگاه عمل خیرجهت تقویت روح وتهیه توشه ادامه مسیرآخرت است

=====================================================

وقف مال واقف کسرمال نیست

=====================================================

وقف، مجذور رحمت الهی، به توان اعصاراست.

=====================================================

وقف انفاق بی آفات ومضاربه با خداست.

=====================================================

وقف، ماندگار نمودن نام خود در دفتر صالحان است.

=====================================================

وقف آیتی ازروح بلند وفرا زمانی واقف است.

=====================================================

وقف پیوندقلب واقف با کالبدآیندگان است.

=====================================================

وقف نشانه دوراندیشی،مردم دوستی و معامله باخدا و عامل شکوفایی علم و اندیشه است.

=====================================================

وقف بارش باران سخاوت و نوازش نسیم مهربانی است در کویر عطشناک زندگی

وقف سجده شکربر نعمت همیشه جوشان الهی است

=====================================================

وقف واقف چراغی ماندگار تا روزحساب است.

=====================================================

وقف از آموزه‌های پیامبران است که در زندگی اجتماعی امروز به یادگار مانده است. روز وقف گرامی باد.

=====================================================

وقف، مصداقی والا از نیکوکاری و نوع‌دوستی است. روز وقف گرامی باد.

 

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي