** منشا خلق تمام موفقیت ها ذهن آدمی است و چقدر جالب است که آدمی در ذهن خود هرآنچه را که بخواهد می تواند اراده کند **

mostatil

آگهی

**********************************************************************

مسابقه پیامکی در زمینه جغرافیا

**********************************************************************

**********************************************************************

جمعيت جزيره ابوموسي چقدر مي باشد؟

1- پنجاه هزارنفر

2- سي هزارنفر

3- شش هزار نفر

4- خالي از سکنه

=====================================================

كمترين مرز ايران باكدام كشور همسايه است؟

1- ارمنستان

2- آذرباييجان

3- تركيه

4- تركمنستان

=====================================================

بيشترين - كمترين نرخ رشد جمعيت مربوط به كدام كشورهاست؟

1- ايران - هلند

2- نپال - سوئد

3- زيمباوه - بلغارستان

4- كوبا - آلمان

=====================================================

بزرگترين درياچه آب شيرين ايران كدام است؟

1- ولشت

2- مهارلو

3- زريوار

4- بزنگان

=====================================================

وسيع ترين كشور دنيا كدام است؟

1- چين

2- برزيل

3- روسيه

4- استراليا

=====================================================

آخرين كشوري كه از خاك ايران جدا شد، كدام است؟

1- تركيه

2- آذربايجان

3- كويت

4- بحرين

=====================================================

كدام جاذبه گردشگري زير واقع در كرمانشاه است؟

1.جواهرده

2.غار عليصدر

3.طاق بستان

4.نقش جهان

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

 

=====================================================

تبلیغات

آگهی
آگهی
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه جغرافيا
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه اعتقادي
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
در زمينه تربيتي
در زمينه مردم ايران
در زمينه علمي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه رياضي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه آيات و روايات
در زمينه اخلاقي
در زمينه اقتصادي
در زمينه خانواده
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه ورزشي
در زمينه فرهنگي
در زمينه روان شناسي
در زمينه زبان فارسي
در زمينه سياسي
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه تاريخي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه ادبيات
در زمينه اجتماعي
در زمينه آيات و روايات
در زمينه کتاب و کتاب خواني
در زمينه شعر و شاعري
در زمينه نجوم
در زمينه حيوانات و گياهان
ر زمينه رياضي
در زمينه روش هاي موفقيت
در زمينه تکنولوژي روز
در زمينه تاريخي
در زمينه کودک و نوجوان
در زمينه زبان فارسي
در زمينه تغذيه و بهداشت
در زمينه فرهنگي
در زمينه ورزشي
در زمينه اخلاقي
در زمينه دانشمندان و بزرگان
در زمينه علمي
در زمينه ادبيات
در زمينه اطلاعات عمومي
در زمينه اجتماعي
در زمينه اعتقادي
در زمينه پزشکي و سلامت
در زمينه مردم ايران
در زمينه تربيتي
در زمينه خانواده
در زمينه اطلاعات ديني
در زمينه جغرافيا
در زمينه روان شناسي
در زمينه اقتصادي
در زمينه سياسي