توسعه موثر یک مجموعه در گرو حفظ مخاطبین و مشتریان قبلی و قابلیت برقراری ارتباط موثر با مخاطبان جدید است. ارتباط موثر ارتباطی است که تمام فاکتورهای موفقیت را دارا بوده و از امکان جذب بالایی برخوردار باشد. در ارتباط موثر شیوه گفتمان ، موجز و مفید بودن ارتباط و احترام به حوصله مخاطب و از همه مهمتر حفظ جایگاه مجموعه از نکات حائز اهمیت است. طراحی و اجرای شیوه های متنوع ارتباطی با مخاطبین قبلی و برقراری ارتباط موثر با مخاطبین جدید از طریق سامانه پیام کوتاه به آسانی و با هزینه های بسیار اندک امکان پذیر است که نیل به این دو هدف مستلزم داشتن قابلیت های مناسب سامانه پیام کوتاه و استفاده از مشورت صاحب نظران و به کار بستن شیوه های ارتباطی مستمر می باشد.
قابلیت های نرم افزار پیشگامان به گونه ای طراحی شده که نیاز مجموعه های مختلف اعم از ارگان ها و موسسات دولتی و خصوصی ، شرکت ها ، انجمن ها ، مدارس ، نمایندگی ها و فروشگاه ها را تماما مرتفع می سازد. نکته حائز اهمیت این است که هر مجموعه با توجه به نیاز مخاطبین و البته به کمک مشاوره با افراد خبره کافی است امکانات این نرم افزار را به کار گرفته و روش های مناسبی در زمینه ارتباط با مخاطبین خود طراحی و اجرا نماید و در راه نیل به اهداف خود استوار و مطمئن گام بردارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.