امکانات سامانه پیام کوتاه پیشگامان


نرم افزار نسخه 2 نرم افزار نسخه 1 نام محصول
خط اختصاصی خط هشت رقمی مشترک نوع خط
مطابق سفارش مشتری

10005116034541

خط تبلیغاتی شرکت

10000001

نمونه خط
قابلیت های مربوط به ارسال و دریافت تمام قابلیت های مربوط به ارسال قابلیت های نرم افزار
تمام قابلیت های نرم افزار نسخه 1 ارسال تکی و گروهی
صندوق دریافت گزارش ارسال
جستجو در پیام های دریافتی Text , Excel ارسال از فایل
منشی پیامک دفترچه تلفن
پاسخگویی خودکار ایجاد پیامک مناسبت
انتقال پیام های دریافتی به موبایل ONline امکان خرید شارژ
مسابقه ارسال زماندار و ارسال دوره ای
نظرسنجی ارسال از موبایل
قرعه کشی ارسال متناظر
تحلیلگر پیامک ارسال پویا
قابلیت سفارش شماره ارسال کارت ویزیت
ذخیره الگوهای متنی Wap , Flash قابلیت ارسال
قابلیت کد نویسی Url , Email قابلیت ارسال به
امکانات