شرایط اخذ نمایندگی شرکت پیشگامان دانا به شرح زیر است:

* ارسال رزومه کاری
* ارائه درخواست کتبی
* مشخص کردن دقیق محدوده نمایندگی
* ارسال مدارک عقد قرارداد نمایندگی شامل :
3 قطعه عکس پشت نویس شده
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی شناسنامه از تمام صفحات
کپی کارت پایان خدمت
آدرس دقیق دفتر و تلفن همراه و ثابت
برای اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و … لازم است
* کسب اطلاعات آموزشی کار با پنل نمایندگی
* واریز مبلغ توافق شده نمایندگی به حساب شرکت
* عقد قرارداد موقت نماینگی