دسترسی به بانک اطلاعاتی :

———————————————————–

بانک اطلاعات شرکت شامل بانک اطلاعات منطقه بندی شده شهری و همچنین بانک اطلاعات اصناف و مدیران است که شرایط استفاده از هریک از این بانک ها به شرح ذیل است:
1- بانک اطلاعات شهری شامل شماره های همراه اول دائمی است که بر اساس منطقه سکونت مالکین منطقه بندی شده و به آن دسته از مشتریان شرکت که سامانه پیام کوتاه خریداری کرده اند طبق ضوابط شرکت ارائه می شود.
در واقع شرکت پس از این که سامانه را در اختیار مشتری قرار داد بستر مناسب استفاده از سامانه را نیز به صورت رایگان برای وی مهیا می کند. شایان ذکر است این اطلاعات به هیچ وجه به صورت آزاد قابل فروش نبوده و فقط به صورت رایگان در اختیار مشتریان شرکت قرار می گیرد.
2- بانک اطلاعات مشاغل شامل شماره همراه تمامی اصناف و مدیران شرکت ها و کارخانجات در سطح ایران و به طور تفکیک شده در هر شهرستان می باشد. تمام این بانک به طور رایگان در اختیار مشتریان شرکت قرار می گیرد و بستر ایجاد ارتباط با مشاغل مختلف برای مشتریان فراهم است.
این بانک به صورت آزاد نیز قابل فروش است. جهت تهیه این بانک کافی است با ما تماس بگیرید.