بعضی مردم به گونه ای زندگی می کنند که فقط درحیاتشان محبوب هستند. بایدبه گونه ای زیست که پس ازمرگ نیزمحبوب دلها بود

mostatil

آگهی

جهت دريافت فايل نقشه با قابليت بزرگنمايي لينک هاي زير را کليک کنيد

نقشه منطقه بندي همراه اول

نقشه منطقه بندي ايرانسل

* جهت دريافت رمز استفاده از نقشه با شرکت تماس بگيريد *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مزاياي نقشه جديد نسبت به نقشه قديم :

==> در نقشه جديد مناطق بزرگ به مناطق کوچکتري تفکيک شده است که در نتيجه ، دقت انتخاب بانک هدف در ارسال گروهي افزايش مي يابد.

==> بعضي شماره موبايل هايي که در نقشه قديم وجود نداشت به اطلاعات مناطق در نقشه جديد اضافه شده است.

==> در نقشه جديد بانک اطلاعاتي مناطق حدود 2 درصد خطاي کمتري نسبت به نقشه قديم دارد.

==> در نقشه جديد امکان دسترسي به بانک اطلاعات حومه مشهد فراهم شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

new.pidasms.mashhad