===============================================

مسابقه پیامکی پیش بینی نتایج بازی های ایران

===============================================

هر پیش بینی درست ===> 500 هزار ریال هدیه نقدی ===> بدون قرعه کشی

====================================

شرکت در مسابقه پیامکی برای عموم آزاد است.

مسابقه را به دوستان خود اطلاع دهید !!!!

====================================

جهت شرکت در مسابقه پیامکی می توانید نتیجه دقیق هر یک از بازیهای ایران در جام جهانی

برزیل را پیش بینی و تا قبل از شروع بازی به سامانه 10009005 پیامک کنید.